NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
512redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
 
 
Jesteś tutaj:Strona główna>Lista artykułów>Prezentacja artykułu

NSA w sprawie nielegalnej przebudowy nieruchomości

Dodano: 20.08.2015, autor: @wispawel12
kategoria: Prawo,  ocena: brak,  rodzaj: Ogólnodostępny
. Operacja ta musi być przeprowadzona pod nadzorem osoby mającej wymagane uprawnienia – orzekł 19 sierpnia 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną inwestorów.

Powodem sporu była decyzja wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który ustalił, że w zabytkowej dzielnicy Gdyni Orłowo podlegającej ochronie konserwatora zabytków dokonano samowoli budowlanej. Właściciele nieruchomości bez jakichkolwiek dokumentów nadbudowali jedną kondygnację na budynku mieszkalnym. W czasie postępowania wyjaśniającego ustalono, że inwestycja ta jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powiększony obiekt jest za wysoki, ma zbyt mało miejsc parkingowych oraz narusza ustaloną przez samorząd proporcję powierzchni zabudowanej do zieleni. Nadzór budowlany nakazał rozbiórkę nielegalnej nadbudowy. Właściciele obiektu odwołali się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który jednak potwierdził naruszenie art. 48 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). Inwestorzy próbowali przekonać sędziów, że kara w postaci rozbiórki nadbudowy jest niewspółmierna do minimalnego przekroczenia parametrów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wskazywali też, że w okolicy istnieją już podobnie nadbudowane budynki. Jednocześnie dowodzili – na podstawie przedstawionej ekspertyzy – że jeśli będą musieli rozebrać wybudowaną kondygnację, to dojdzie do uszkodzenia całego budynku. WSA nie zgodził się z tymi argumentami. Sędziowie oddalając apelację podkreślili, że podnoszone przez skarżących zarzuty o niewielkim odstępstwie od ustaleń planistycznych nie mogą być uwzględnione. Prawo nie daje bowiem organowi nadzoru budowlanego kompetencji do takiej oceny.
Także Naczelny Sąd Administracyjny nie widział podstaw do zmiany decyzji nadzoru budowlanego. Za bezzasadne uznano zarzuty, że WSA w sposób niewystarczający uzasadnił motywy wyroku. Sędziowie także zwrócili uwagę, że skoro gmina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to musi być on stosowany.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 19 sierpnia 2015 r., sygn. akt II OSK 3125/13
GALERIA

 

OCENA ARTYKUŁU

Pomóż nam budować ranking artykułów, oceń powyższy.
oceń artykuł
średnia ocen
0
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły