NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
515redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
 
 
Jesteś tutaj:Strona główna>Lista artykułów>Prezentacja artykułu

460 barier utrudnia w Polsce rozwój przedsiębiorstwom

Dodano: 02.01.2015, autor: @wispawel12
kategoria: Biznes, ekonomia,  ocena: 3,  rodzaj: Ogólnodostępny
Konfederacja Lewiatan w tym roku wskazała aż 460 barier dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Na tej liście znalazły się np. nieprecyzyjne przepisy podatkowe, mało efektywne uregulowania prawne w zakresie zamówień publicznych i zbyt długie postępowania sądowe.
Ta organizacja przedstawiła po raz 11 listę barier, które stanowią utrudnienia dla polskich przedsiębiorców. Zaakcentowana także, że od początku istnienia tych zestawień pojawiają się tutaj niewłaściwe funkcjonowanie prawa budowlanego oraz brak planów zagospodarowania przestrzennego. Organizacja zwraca też uwagę na przewlekłość postępowań wymiaru sprawiedliwości, które powoduję w efekcie rezygnację z dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców. Dochodzenie swoich należności przez 3 lata doprowadza do tego, że przedsiębiorca nieuczciwy staje się bezkarny, a uczciwy czuje się bezsilny.
Natomiast wśród pozytywnych zmian organizacja wskazała zmiany w prawie pracy. Są to korzystne zmiany, zwłaszcza wydłużony okres rozliczeniowy czasu pracy, wprowadzenie ruchomych godzin jej wykonywania w porozumieniu z pracownikami oraz rozszerzenie możliwości świadczenia usług zagranicznym przedsiębiorstwom w dni świąteczne.
Źródła barier dla polskiego przedsiębiorcy powstają poprzez m.in. złą i niejednolitą interpretację przepisów, brak niektórych regulacji bądź nienależyte ich wykorzystywania. Bardzo duże znaczenie ma też nierzetelne przeprowadzanie konsultacji społecznych i niedokładne monitorowanie skutków wprowadzania zmian.
Konfederacja przedstawiła zestawienie barier wraz z ich przyczyną prawną lub faktyczną oraz propozycją rozwiązania problemu. Oprócz wymienionych już wcześniej barier – w ocenie Konfederacji - rozwój przedsiębiorczości blokuje też m.in. brak implementacji unijnych przepisów o emisjach pyłów. Problem pojawia się też w dostępie przedsiębiorców prywatnych do rynku usług publicznych: komunalnych, zdrowotnych czy pocztowych.
Eksperci przedstawili bariery w kilkunastu grupach:
- Podatki i składki na ubezpieczenie – wciąż są zbyt wysokie, a przepisy niejasne;
- Nieelastyczne przepisy prawa pracy;
- Niedopasowanie systemu edukacji do bieżących potrzeb i trendów gospodarki, brak prognostyki rynku;
- Niestabilność regulacji w zakresie ochrony środowiska;
- Niska efektywność zamówień publicznych;
- Przewlekłe i kosztowne dochodzenie należności;
- Przewlekły i nieefektywny proces upadłości uniemożliwiający szybką restrukturyzację;
- Utrudniony dostęp przedsiębiorców prywatnych do rynku usług publicznych, m.in. komunalnych, pocztowych czy zdrowotnych;
- Nieefektywne wykorzystywanie funduszy UE;
- Bariery w realizacji inwestycji budowlanych i nieracjonalne zagospodarowanie przestrzeni;
- Bariery w obszarze ochrony zdrowia;
- Bariery rozwoju branży energetycznej;
- Bariery w sektorze telekomunikacyjnym i medialnym;
- Bariery w działalności instytucji finansowych (branża bankowa i ubezpieczeniowa).

OCENA ARTYKUŁU

Pomóż nam budować ranking artykułów, oceń powyższy.
oceń artykuł
średnia ocen
3
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły