NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
515redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
 
 
Jesteś tutaj:Strona główna>Lista artykułów>Prezentacja artykułu

JAK WYKUPIĆ NA WŁASNOŚĆ MIESZKANIE ZAKŁADOWE

Dodano: 03.01.2015, autor: @wispawel12
kategoria: Nieruchomości i architektura,  ocena: 3,  rodzaj: Ogólnodostępny
Takie instytucje jak Lasy Państwowe, wojsko i kolei posiadają wciąż mieszkania zakładowe. Mieszka w nich 190 tys. rodzin. Część z nich ma prawo wykupić zajmowane mieszkanie na własność nawet za 5 proc. wartości. Co należy zrobić, ażeby wykupić takie mieszkanie?
Zasady wykupu mieszkań reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku. Niezależnie od tego, od kogo chcemy wykupić mieszkanie, nie może być ono zadłużone. Pierwszeństwo wykupienia mieszkania zawsze mają lokatorzy, którzy korzystają z mieszkania zakładowego na czas nieokreślony. Jeśli najemca zmarł, o wykup mieszkania mogą starać się jego krewni w pierwszej linii – współmałżonek, dzieci. O przeznaczeniu mieszkania do sprzedaży decyduje zakład i musi poinformować o tym najemcę na piśmie. Najemca może wcześniej sam wyjść z inicjatywą i złożyć wniosek o wykup mieszkania do zakładu pracy. Zakład w ciągu 30 dni powinien odpowiedzieć, czy mieszkanie jest przeznaczone do sprzedaży, czy nie.

Wykup mieszkania od kolei.

Zasady sprzedaży mieszkań kolejowych precyzuje ustawa z 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe.
O możliwości sprzedaży mieszkań zakładowych PKP zawiadamia najemców na piśmie. W przypadku wszystkich mieszkań zakładowych oferta musi zawierać cenę lokalu, przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży i pouczenie o skutkach niezłożenia oświadczenia o chęci zakupienia lokalu.
Mieszkanie kolejowe z bonifikatą mogą wykupić najemcy, którzy:
• są lub byli pracownikami podmiotów utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP w okresie od 1 lipca 1991 roku;
• jeżeli są lub byli pracownikami przedsiębiorstw państwowych lub jednostek organizacyjnych, które wykonywały lub nadal wykonują zadania na rzecz PKP (i innych spółek grupy);
• jeżeli rozwiązanie z nimi stosunku pracy nastąpiło w związku ze zmianami organizacyjnymi lub zmniejszeniem stanu zatrudnienia w PKP lub PKP SA;
• jeżeli zostały przejęte przez innych pracodawców w trybie przepisu art. 231 Kodeksu pracy;
Osoby, które nie spełniają tych warunków, ale zajmują lokal, który został zgłoszony do sprzedaży, również mają pierwszeństwo w wykupie, ale nie przysługuje im bonifikata. Bonifikata może wynieść maksymalnie 95 proc. W tej wysokości przysługuje emerytom i rencisto, lub, w przypadku ich śmieci, ich współmałżonkom zamieszkującym w tym lokalu.
W pozostałych przypadkach bonifikata naliczana jest indywidualnie według określonych zasad, ale nie może przekroczyć 95 proc. wartości mieszkania:
• za każdy pełen przepracowany w danej firmie rok pracownik ma prawo do 6 procent zniżki;
• za każdy pełen rok najmu bonifikata wynosi 3 procent;
• za płatność gotówką bonifikata wynosi 25 procent;

Wykup mieszkania wojskowego

Procedura wykupu mieszkania wojskowego prawdopodobnie niedługo ulegnie zmianie. Nad zmianą przepisów pracuje bowiem Senat. Zmiana dotyczy wysokości bonifikaty udzielanej przy zakupie. Obecne przepisy obowiązują od 1 stycznia 2013 roku. Procedura wykupu wygląda podobnie jak w przypadku mieszkania kolejowego. Dyrektor Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przekazuje lokatorom decyzję o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży i możliwości złożenia wniosku. Najemca przygotowuje niezbędną dokumentację potwierdzającą uprawnienia do zastosowania pomniejszeń oraz dowód wpłaty kosztów przygotowania lokalu do sprzedaży, które wynoszą 897,03 zł brutto (są ważne rok).
W przypadku mieszkań wojskowych najemcom również przysługują bonifikaty. Od stycznia 2013 roku wynoszą one 60 i 30 procent.
Obniżka 60 proc. przysługuje:
• żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej;
• żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na skutek wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej;
• emerytom wojskowym;
• osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej;
•członkom rodziny wspólnie zamieszkujących z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci.
30 proc. bonifikaty przysługuje najemcą lokali nie wymienionych powyżej.
Jeżeli Senat przyjmie ustawę reformującą wykup mieszkań wojskowych wysokość bonifikaty będzie taka jak przed rokiem 2013 i wyniesie odpowiednio: 95 proc. i 90 proc.

Wykup mieszkania od Lasów państwowych.

Wykup mieszkań od Lasów państwowych reguluje wielokrotnie nowelizowana ustawa o lasach z 28 września 1991 roku. Według niej Lasy mogą sprzedawać zbędne lokale, które nie są potrzebne do prowadzenia gospodarki leśnej.
P przeznaczeniu do sprzedaży najemcy są informowani pisemnie.
Kto może wykupić mieszkanie:
• pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Państwowych (a także w szkołach leśnych, zakładowych przychodniach i poradniach lekarskich oraz innych jednostkach organizacyjnych leśnych).
• bliska osoba pracownika, która wstąpiła w jego miejsce w stosunek najmu po jego śmierci (za osobę bliską uważa się małżonków oraz wstępnych i zstępnych, a także osoby przysposobione).
• najemcy lokali, którzy nie pracują, ani nigdy nie pracowali w Lasach Państwowych (ani jednostkach z nimi powiązanych) – ale przysługuje im niższa bonifikata (o czym poniżej), najem zaś musi trwać ponad 3 lata;
Mieszkania Lasów Państwowych są również sprzedawane z bonifikatą. Wynosi ona:
• 4 proc. za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (nie więcej niż 90 proc.). Taka bonifikata przysługuje bliskim zmarłemu pracownikowi. Jeżeli bliski jest również pracownikiem Lasów Państwowych, to bonifikaty sumują się;
• 1 proc. za każdy rok najmu dla wynajmujących mieszkanie od co najmniej trzech lat (bonifikata może wynosić maksymalnie 45 proc.).

OCENA ARTYKUŁU

Pomóż nam budować ranking artykułów, oceń powyższy.
oceń artykuł
średnia ocen
3
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły