NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
515redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
 
 
Jesteś tutaj:Strona główna>Lista artykułów>Prezentacja artykułu

PODATEK OD TYMCZASOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Dodano: 07.01.2015, autor: @wispawel12
kategoria: Nieruchomości i architektura,  ocena: 3,  rodzaj: Ogólnodostępny
Uchwała została podjęta w dniu 3 lutego 2014 roku. Sąd stwierdza w niej, że każdy tymczasowy obiekt budowlany, który jest budowlą i spełnia określone kryteria. Może być objęty podatkiem od nieruchomości.
Są to obiekty tymczasowe, które są uznane za budowle w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz załącznika do niej. Muszą również spełniać określone kryteria, tzn. muszą stanowić całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami a także muszą być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podatnika.
Podjęto taką uchwałę, ponieważ dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych było niejednolite. Część zaliczała takie obiekty do budowli objętych podatkiem na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr. 95, poz. 613 z późn. zm.), a część uznawała, że są one poza kategorią obiektów objętych podatkiem od nieruchomości.
NSA podkreślił, że dotychczasowe regulacje dotyczące podatku od nieruchomości były niejasne. Podkreślił również, że należy je interpretować, mając na uwadze wytyczne trybunału Konstytucyjnego, czyli zinterpretować, mając (por. wyrok TK z 13 września 2011 r., sygn. akt P33/09, w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyrobisk górniczych), tj. w tej sprawie odnieść się do przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz załączniki do niej.
Zgodnie z tą ustawą tymczasowym obiektem budowlanym jest obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki. Jest nim także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
W ocenie NSA dla opodatkowania tymczasowych obiektów ważne jest, aby spełniały definicję budowli w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane. Tymi są wszystkie obiekty budowlane niebędące budynkiem lub obiektem małej architektury.
Sędziowie podkreślili również, że dla celów podatkowych istotne jest jeszcze to, czy w odniesieniu do konkretnego tymczasowego obiektu powstanie obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i art. 6 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W tym zakresie NSA już wcześniej wyraził swój pogląd, stwierdzający, że jeśli tymczasowy obiekt budowlany powstanie i przestanie istnieć, zanim powstanie obowiązek podatkowy, to podatku płacić nie trzeba (por. wyrok NSA z 13 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1396/07, w sprawie opodatkowania blaszanego kiosku, który był postawiony przez okres krótszy niż rok)
Uchwała jest wiążąca dla składów orzekających sądów administracyjnych.
Orzecznictwo : Uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z 3 lutego 2014 roku, sygn akt II FPS 11/13.

OCENA ARTYKUŁU

Pomóż nam budować ranking artykułów, oceń powyższy.
oceń artykuł
średnia ocen
3
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły