NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
514redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
 
 
Jesteś tutaj:Strona główna>Lista artykułów>Prezentacja artykułu

JAK ZBUDOWAĆ BY NIE RUJNOWAĆ ŚRODOWISKA

Dodano: 05.02.2015, autor: @wispawel12
kategoria: Nieruchomości i architektura,  ocena: 4,  rodzaj: Ogólnodostępny
Kluczowe dla przepisowego zagospodarowania przestrzeni jest zapewnienie warunków do utrzymania równowagi przyrodniczej. Racjonalna gospodarka zasobami środowiska polega na ustaleniu programu wykorzystania powierzchni i gospodarowania gruntami, a także przez uwzględnienie obszarów występowania złóż kopalin, oraz zapewnieni kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast (gospodarka wodna, ścieki, odpady, transport, zieleń).
Zgodnie z art. 74 ustawy, podczas przygotowań do prowadzenia prac należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu. Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na projektantach i administracji ustalającej warunki zabudowy, oraz administracji zajmującej się sprawami wywłaszczenia nieruchomości.
Podczas prowadzenia pracy, inwestor zajmujący się daną budową ma obowiązek uwzględnić ochronę środowiska na obszarze, na którym trwają prace. Szczególny nacisk położony jest na ochronę gleby, zieleni i naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Wprowadzanie zmian w elementy przyrodnicze jest dozwolone jedynie, kiedy jest do konieczne do zrealizowania inwestycji. W przypadku, w którym ochrona przyrody nie jest możliwa niezbędne jest naprawienie wyrządzonych szkód, zwłaszcza przez kompensację przyrodniczą. Obowiązki szczegółowo określa właściwy organ administracji.
Zakres przepisów nie kończy się na fazie budowy obiektu. Jeżeli nowopostawiony obiekt lub instalacja nie spełniają wymagań ochrony środowiska - nie mogą zostać oddane do użytku. Wymagania te to, zgodnie z art. 76 ustawy:

1) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko;
2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji;
3) uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska;
4) dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem badań i sprawdzeń, wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych oraz określonych w pozwoleniu warunków emisji.

Dodatkowo, nowo zbudowany obiekt budowlany nie może być używany, jeżeli w ciągu 30 dni od zakończenia rozruchu nie dotrzymano standardów emisyjnych określonych w pozwoleniu.
Zgodnie z art. 71 przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak największym stopniu zapewniać zachowanie jego walorów krajobrazowych.
GALERIA

 

OCENA ARTYKUŁU

Pomóż nam budować ranking artykułów, oceń powyższy.
oceń artykuł
średnia ocen
4
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły