NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
512redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
 
 
Jesteś tutaj:Strona główna>Lista artykułów>Prezentacja artykułu

OŹE: CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY OTWORZYĆ WŁASNĄ MINIELEKTROWNIĘ?

Dodano: 03.03.2015, autor: @wispawel12
kategoria: Biznes, ekonomia,  ocena: 3,  rodzaj: Ogólnodostępny
Niezależnie od rodzaju instalacji, aby móc produkować i odsprzedawać prąd należy podpisać specjalną umowę z operatorem systemu. Po jej zawarciu, firma zamontuje układy zabezpieczające i pomiarowo-rozliczeniowe, które umożliwią wprowadzenie energii elektrycznej do sieci.
Z mikroinstalacją mamy do czynienia kiedy do systemu chcemy podłączyć odnawialne źródłoenergii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 40 kW. Jeżeli jesteśmy odbiorcą końcowym i nie prowadzi działalności gospodarczej, to chcąc sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji nie trzeba uzyskać koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.
Natomiast jeśli jesteśmy odbiorcą końcowym i prowadzimy działalność gospodarczą, to chcąc sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji musimy uzyskać koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pierwszym krokiem jest znalezienie uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż mikroinstalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej.
Instalato r musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych. Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną.
- Po zainstalowaniu mikroinstalacji należy powiadomić o tym fakcie dystrybutora energii oraz zgłosić przyłączenie do sieci. Takie zgłoszenie powinno zawierać dane odbiorcy końcowego mikroinstalacji, dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację, oraz dane techniczne mikroinstalacji. Na tej podstawie dystrybutor dokona weryfikacji zgłoszenia mikroinstalacji i prześle informację o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Potem należy podpisać umowę, na podstawie której będzie możliwa dystrybucja energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Chcąc sprzedawać energię elektryczną wprowadzaną do sieci z mikroinstalacji, należy dodatkowo podpisać umowę sprzedaży energii elektrycznej.
Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji należy wypełnić zgłoszenie.
Zgłoszenie zawiera:
- dane odbiorcy końcowego mikroinstalacji,
- dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację,
- dane techniczne mikroinstalacji (deklaracje zgodności w zakresie spełniania przez mikroźródło aktualnych norm dla instalacji niskiego napięcia oraz kompatybilności elektromagnetycznej)
Takich dokumentów należy wymagać od dostawcy mikroinstalacji, natomiast schemat ideowy podłączenia mikroinstalacji do instalacji odbiorczej wykonuje uprawniony instalator.
Po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, nasz operator w uzgodnionym terminie zamontuje lub dostosuje układy zabezpieczające i pomiarowo – rozliczeniowe, które umożliwią wprowadzenie do sieci energii elektrycznej generowanej w mikroinstalacji. W przypadku gdy moc zainstalowana odnawialnego źródła energii planowanego do przyłączenia jest większa niż moc przyłączeniowa obiektu - należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
Warto też pamiętać o spełnieniu określonych warunków. Oprócz dopełnienia wymagań formalnych mikorinstalacja musi także spełniać określone warunki techniczne w tym w szczególności spełniać aktualne normy dla instalacji niskiego napięcia oraz spełniać normy w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Takie dokumenty powinniśmy uzyskać od dostawcy mikroinstalacji.
Na koniec pytanie, czy każdy może się starać o produkcję energii. Co do zasady każdy. Tym niemniej samo przyłączenie zależy od kwestii technicznych w szczególności – zbadania jaki wpływ będzie miała mikroinstalacja na jakość energii w sieci (czy jej włączenie nie spowoduje przekroczenia zalecanych wskaźników) oraz czy nie wywoła przeciążenia elementów układu sieciowego. Nie ma też ograniczeń lokalizacyjnych. Ważniejsze od lokalizacji są kryteria techniczne.
GALERIA

 

OCENA ARTYKUŁU

Pomóż nam budować ranking artykułów, oceń powyższy.
oceń artykuł
średnia ocen
3
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły